Ανακοινώνεται ότι, μετά την αναβάθμιση από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας του βαθμού επικινδυνότητας για τη μετάδοση και τις επιπτώσεις της νόσου COVID-19, η εταιρεία μας δεν θα δέχεται κοινό, στα γραφεία της επί της οδού Σταδίου 10 στην Αθήνα, μέχρι νεότερης ανακοίνωσης.

Η επικοινωνία μας παραμένει ενεργή μέσω των τηλεφώνων και  των ηλεκτρονικών διευθύνσεων των αρμόδιων στελεχών μας.

Η αποστολή οποιωνδήποτε εγγράφων προς την εταιρεία μας, μπορεί να γίνεται ταχυδρομικά.

Η Πειραιώς ΑΕΠΕΥ παραμένει σε πλήρη λειτουργία . Με υπευθυνότητα απέναντι στο κοινωνικό σύνολο και λαμβανομένων υπόψιν των εξελίξεων, θα σας ενημερώσει άμεσα για οποιαδήποτε τροποποίηση των ανωτέρω.