Με αποστολή την παροχή ρευστότητας και σωστή διαμόρφωση τιμών

Το κύριο καθήκον του Τμήματος Ειδικού Διαπραγματευτή είναι να παρέχει ρευστότητα στην αγορά με τη συνεχή παροχή εντολών αγοράς-πώλησης σε ζεύγη στα βασικά προϊόντα που διαπραγματεύονται στην αγορά παραγώγων. Μια δραστηριότητα, η οποία διεξάγεται με τη χρήση πλήρως αυτοματοποιημένων συστημάτων και συνεχή ανανέωση των εντολών που αντανακλούν και εναρμονίζονται με τις τρέχουσες αλλαγές στην αγορά, ώστε να εκμηδενιστεί η πιθανότητα εσφαλμένης διαμόρφωσης τιμών. Παράλληλα, το Τμήμα Ειδικής Διαπραγμάτευσης  με εντολές μπλοκ, διευκολύνει τόσο θεσμικούς όσο και ιδιώτες επενδυτές, παρέχοντας δίκαιες τιμές τόσο για τα υψηλής ρευστότητας όσο και για τα χαμηλής ρευστότητας προϊόντα. Η δραστηριότητα του Τμήματος Ειδικής Διαπραγμάτευσης καλύπτει τις παρακάτω κατηγορίες της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς:

Χρηματοοικονομικά: Εθνική Τράπεζα, AlphaBank, Eurobank, MIG, ΕΧΑΕ

Εταιρίες: ΟΤΕ, ΔΕΗ

Τυχερά Παιχνίδια: ΟΠΑΠ, Ιντραλότ

Καταναλωτικά Προϊόντα: Coca Cola Eλλας Α.Ε.

Διυλιστήρια: Motor Oil Ελλάς Διυλιστήρια Κορίνθου Α.Ε.

Κατασκευαστικές: ΤΙΤΑΝ Διεθνής Εμπορική Τσιμέντων Α.Ε.

Όμιλοι Επιχειρήσεων: ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.


Τμήμα Ειδικής Διαπραγμάτευσης Παραγώγων

Το τμήμα Ειδικής Διαπραγμάτευσης Παραγώγων της ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕΠΕΥ δραστηριοποιείται σε ένα μεγάλο εύρος παραγώγων προϊόντων, ενώ η ιδιότητά της να παρέχει τιμές στην πλειοψηφία των προϊόντων ως ειδικός διαπραγματευτής σε συνδυασμό με το σημαντικό μερίδιο αγοράς που έχει κατακτήσει, εξασφαλίζει σε κάθε επενδυτή ιδιαίτερα ανταγωνιστικές τιμές ανά προϊόν. Αναλυτικά το αντικείμενο του τμήματος είναι:

> Παροχή τιμών αγοράς-πώλησης Futures στον δείκτη FTSE-ATHEX LARGE CAP.

> Παροχή τιμών τιμές αγοράς-πώλησης StockFutures σε 18 μετοχές του Χ.Α.Α.

> Διενέργεια IndexArbitrage στον δείκτη FTSE-ATHEX LARGE CAP, που συμβάλλει στην  εύρυθμη λειτουργία της αγοράς.