Διοικητικό Συμβούλιο

Πρόεδρος Δ.Σ.

Δίπλας Αθηνόδωρος

Αντιπρόεδρος

Άνδροβικ Πέτρος

Διευθύνων Σύμβουλος

Ξένος Κωνσταντίνος

Μέλος Δ.Σ.

Γεωργόπουλος Γεώργιος

Μέλος Δ.Σ.

Γκενάκος Παναγιώτης