Διοικητικό Συμβούλιο

Πρόεδρος Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος

Ξένος Κωνσταντίνος

Αντιπρόεδρος

Παπαζήσης Γεώργιος

Μέλος Δ.Σ.

Γεωργόπουλος Γεώργιος

Μέλος Δ.Σ.

Γκενάκος Παναγιώτης

Μέλος Δ.Σ.

Ρέρρας Κωνσταντίνος