Στην ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.Π.Ε.Υ., ο ανθρώπινος παράγοντας είναι πάντα αυτός που προσφέρει προστιθέμενη αξία στις υπηρεσίες και τη διαρκή προσπάθεια για εξέλιξη και καταξίωση. Με συνεχή αντικειμενική αξιολόγηση, προσεκτική επιλογή βάσει των επιχειρησιακών αναγκών και των απαιτούμενων κριτηρίων, το στελεχιακό δυναμικό μας, αναγνωρισμένο και πιστοποιημένο σε επίπεδο δεξιοτήτων, γνώσεων, προϋπηρεσίας, ομαδικότητας, στρατηγικού προσανατολισμού και άλλων ικανοτήτων, λειτουργεί με απόλυτο επαγγελματισμό, συνέπεια και πάντα εντός του πλαισίου αξιών που έχουν τεθεί από το Όραμα και τις Αρχές του Ομίλου της Τράπεζας Πειραιώς. Γι’ αυτό άλλωστε, πίσω από το απαιτητικό έργο ανάπτυξης της ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.Π.Ε.Υ. βρίσκονται τα ονόματα των εργαζομένων της εταιρίας.