Εδώ, μπορείτε να δείτε συνοπτικά τα βιογραφικά σημειώματα  και τις πιστοποιήσεις των στελεχών της ΠEIΡΑΙΩΣ Α.Ε.Π.Ε.Υ. και να πάρετε μια πρώτη ιδέα από τις επαγγελματικές  ικανότητες τους που αποτελούν εγγύηση για την ποιότητα των χρηματιστηριακών υπηρεσιών που σας ενδιαφέρουν.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ