Η ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (Α.Ε.Π.Ε.Υ.), μέλος ενός από τους πιο ισχυρούς στη χώρα, και με παγκόσμιο κύρος, τραπεζικού οργανισμού, του Ομίλου της Τράπεζας Πειραιώς, πρωταγωνιστεί στις σύγχρονες εξελίξεις της Κεφαλαιαγοράς. Εξελίσσοντας συνεχώς το επίπεδο ποιότητας και διευρύνοντας το φάσμα εξυπηρέτησης των πελατών της, αποτελεί μία από τις ασφαλέστερες και ωριμότερες επιλογές. συνολικά, για χρηματιστηριακές υπηρεσίες και, ειδικότερα, για τη διαπραγμάτευση μετοχών σε διεθνή χρηματιστήρια, τη διαπραγμάτευση ομολόγων, την έρευνα και ανάλυση καθώς και για τις αγορές παραγώγων προϊόντων.


Τιμολογιακή Πολιτική

Πληροφορίες σχετικά με το κόστος και τις συναφείς επιβαρύνσεις