Πρωτοπόρος στην Εξέλιξη των Χρηματιστηριακών Υπηρεσιών

Η ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.Π.Ε.Υ. είναι σήμερα μια από τις κορυφαίες εταιρίες στον τομέα της, τόσο σε όγκο εργασιών όσο και σε καθαρή κερδοφορία. Σημεία υπεροχής της, η υπευθυνότητα και η ταχύτητα διεκπεραίωσης των εντολών, στο ελληνικό και τα διεθνή χρηματιστήρια, η υψηλή ποιότητα αναλύσεων αλλά και η ευέλικτη προσαρμογή στις απαιτήσεις μιας αγοράς που διαρκώς εξελίσσεται. Έμπρακτη αναγνώριση της αποτελεσματικής εξυπηρέτησης, καθώς και της εμπειρίας των στελεχών της, το διαρκώς αναπτυσσόμενο πελατολόγιο ιδιωτών και επαγγελματιών επενδυτών, από την Ελλάδα και το εξωτερικό, που αποτελούν και το συγκριτικό πλεονέκτημα της εταιρίας, η οποία δραστηριοποιείται σε ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών, όπως:

>   Η διαμεσολάβηση στην αγορά ελληνικών και ξένων μετοχών.

>   Η διαμεσολάβηση στην αγορά ελληνικών και ξένων παραγώγων προϊόντων.

>   Η διαμεσολάβηση στην αγορά κρατικών και εταιρικών ομολόγων.

>   Η παροχή πίστωσης για λογαριασμούς περιθωρίου (margin accounts).

>   Η χρήση  ηλεκτρονικής πλατφόρμας για ταχύτατες και ασφαλέστερες  διαδικτυακές συναλλαγές ιδιωτών επενδυτών στην Ελλάδα και το εξωτερικό.