Ιστορική Διαδρομή

 • 1990
  1990

  Η ίδρυση της ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.Π.Ε.Υ. (πρώην ΣΙΓΜΑ Α.X.Ε.Π.Ε.Υ.)  και η ταυτόχρονη ένταξή της στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών.

 • 2000
  2000

  Ολοκληρώνεται η πλήρης ένταξη της ΣΙΓΜΑ Α.X.Ε.Π.Ε.Υ.  στον Όμιλο της Τράπεζας Πειραιώς.

 • 2001
  2001

  Η ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕΠΕΥ απορροφά τις δυο άλλες χρηματιστηριακές εταιρίες του Ομίλου, τις Χίος Α.X.Ε.Π.ΕΥ και Μακεδονίας-Θράκης Α.X.Ε.Π.Ε.Υ.

 • 2004
  2004

  Στις αρχές Δεκεμβρίου ολοκληρώνεται η συγχώνευση  μέσω απορρόφησης της Ν.Δ. Δεβλέτογλου Α.X.Ε.Π.Ε.Υ., μιας από τις μεγαλύτερες και πιο ιστορικές εταιρίες - μέλη του Χρηματιστηρίου Αθηνών, με έτος ίδρυσης το 1910. Μια κίνηση που ενισχύει  σημαντικά την ηγετική θέση της ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.Π.Ε.Υ. στο χρηματοοικονομικό χώρο.

 • 2013
  2013

  Η ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.Π.Ε.Υ. καταλαμβάνει μια από τις πρώτες θέσεις από άποψη συναλλαγών, διευρύνοντας σημαντικά το μερίδιο αγοράς (+60% σε σχέση με το 2012) και συγκεκριμένα κατατάσσεται στην 4η θέση με μερίδιο αγοράς 9,8%.

 • 2014
  2014

  Σήμερα, με διαρκώς αναβαθμιζόμενες υπηρεσίες, στελέχη με πολύτιμη εμπειρία και υψηλή εξειδίκευση αλλά και διαρκή βελτίωση του επιπέδου εξυπηρέτησης, διεκδικεί ηγετικό ρόλο στο χρηματιστηριακό τομέα. Με γνώμονα την άριστη κάλυψη των αναγκών των επενδυτών εκτός Αθηνών, διατηρεί δυο κεντρικά υποκαταστήματα στη Θεσσαλονίκη και την Πάτρα, ενώ συνεργάζεται με ειδικά επιλεγμένες Ε.Ε.Π.Ε.Υ. και Α.Ε.Ε.Δ. σε όλη τη χώρα.