Οικονομικά Μεγέθη

2022

Οικονομικές καταστάσεις 2022Κατεβάστε το PDF

2021

Οικονομικές καταστάσεις 2021Κατεβάστε το PDF

2020

Οικονομικές καταστάσεις 2020Κατεβάστε το PDF

2019

Οικονομικές καταστάσεις 2019Κατεβάστε το PDF

2018

Οικονομικές καταστάσεις 2018Κατεβάστε το PDF

2017

Οικονομικές καταστάσεις 2017Κατεβάστε το PDF

2016

Οικονομικές καταστάσεις 2016Κατεβάστε το PDF

2015

Ισολογισμός 2015Κατεβάστε το PDF
Οικονομικές καταστάσεις 2015Κατεβάστε το PDF

2014

Ισολογισμός 2014Κατεβάστε το PDF
Οικονομικές καταστάσεις 2014Κατεβάστε το PDF

2013

Ισολογισμός 2013Κατεβάστε το PDF
Οικονομικές καταστάσεις 2013Κατεβάστε το PDF