Πρωτοστατώντας στην προστασία και ανάπτυξη της ελληνικής αγοράς παραγώγων

Το Τμήμα Παραγώγων της ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.Π.ΕΥ. δραστηριοποιείται στα Ελληνικά Παράγωγα, εξυπηρετώντας ιδιώτες αλλά και έλληνες και ξένους θεσμικούς επενδυτές με υπηρεσίες εκτέλεσης εντολών ακόμα και με βάση τα προσωποποιημένα κριτήρια που θέτουν οι ίδιοι (είτε βάσει όγκου είτε βάσει ορίων τιμής).  Διαθέτοντας στελέχη, πιστοποιημένους διαπραγματευτές επί Ελληνικών και Ξένων Παραγώγων, με παραπάνω από δεκαπενταετή εμπειρία στο αντικείμενο και ανήκοντας στα ιδρυτικά μέλη του Χρηματιστηρίου Παραγώγων, από τον Αύγουστο του 1999, η ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.Π.Ε.Υ. πρωταγωνιστεί στην ανάπτυξη της ελληνικής αγοράς παραγώγων παρέχοντας συνεχώς ρευστότητα στο σύστημα καθώς, δραστηριοποιείται στα περισσότερα προϊόντα ως market-maker. Συγκεκριμένα, για τον Ιδιώτη Επενδυτή η συνεργασία του με την ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.Π.Ε.Υ. του εξασφαλίζει πρόσβαση σε εκτέλεση εντολών που αφορούν:
 
> Προϊόντα συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης (ΣΜΕ) επί του Δείκτη των 25 μεγαλύτερων Εταιριών βάσει κεφαλαιοποίησης.

> Προϊόντα επιμέρους συμβολαίων αυτών των εταιριών.

> Δικαιώματα αγοράς και πώλησης επί του δείκτη των 25 μεγαλύτερων Εταιριών.

> Δικαιώματα αγοράς και πώλησης επί των εταιριών Alpha Bank, Πειραιώς, Εθνικής, Eurobank, ΟΤΕ, ΔΕΗ.

> Εκτέλεση παραγώγων ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας Online Trading.

*Με εξαίρεση τα παράγωγα από Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης επί μετοχών, στα άλλα παράγωγα προϊόντα ισχύει ο χρηματικός διακανονισμός στη λήξη των συμβολαίων.