Η αναιμική ανάπτυξη της ευρωπαϊκής οικονομίας και τα πολύ χαμηλά επιτόκια ασκούν πιέσεις στις τράπεζες της Δυτικής Ευρώπης, όπως υπογραμμίζει η Fitch Ratings, με τον οίκο να διακρίνει αρνητικές προοπτικές για το 2020. Θετικές οι προοπτικές για τις ελληνικές τράπεζες, καμπανάκι για το γερμανικό τραπεζικό σύστημα, που θεωρείται περισσότερο ευάλωτο. 
Στην έκθεση, η Fitch Ratings προβλέπει αύξηση των πιστωτικών ζημιών, όχι όμως απότομη άνοδο των μη-εξυπηρετούμενων δανείων, καθώς τα επίπεδα ανεργίας παραμένουν χαμηλά και οι συνθήκες χαμηλών επιτοκίων βοηθούν τους δανειολήπτες στην εξυπηρέτηση των οφειλών τους. 
Η Fitch αναθεώρησε επί τα βελτίω την προοπτική για τον ιταλικό τραπεζικό κλάδο, σε σταθερή από αρνητική, καθώς αναμένει σταθεροποίηση των επιδόσεων για τις ιταλικές τράπεζες. Παρά την έλλειψη οικονομιικής ανάπτυξης, η Fitch διακρίνει περιθώρια βελτίωσης της ποιότητας ενεργητικού των ιταλικών τραπεζών.

Πηγή: ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ