Εως τα τέλη του χρόνου αναμένεται η εκταμίευση των πρώτων δανείων του Ταμείου Ανάκαμψης (RRF) για τη χρηματοδότηση ιδιωτικών επενδύσεων, με τις μεγάλες επιχειρήσεις της χώρας να βρίσκονται επί ποδός προετοιμασίας για την υποβολή επενδυτικών σχεδίων. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, τα πρώτα 200 εκατ. ευρώ θα δοθούν πριν από τα τέλη του χρόνου, ενώ οι ρυθμοί θα πρέπει να επιταχυνθούν από το 2022, ανεβάζοντας τον στόχο στα 5 δισ. ευρώ ετησίως προκειμένου να καλυφθεί η αυστηρή διάρκεια του προγράμματος έως και το 2026.
Προϋπόθεση για την προώθηση των επενδυτικών σχεδίων και την εκταμίευση των δανείων είναι η υπογραφή του πλαισίου συνεργασίας μεταξύ του Ταμείου και των εμπορικών τραπεζών, που σύμφωνα με τον σχεδιασμό θα γίνει έως τα τέλη Σεπτεμβρίου. Το πλαίσιο συνεργασίας θα είναι ουσιαστικά μια ανοιχτή πρόσκληση προς όλες τις εμπορικές τράπεζες για την υπογραφή επιχειρησιακής συμφωνίας, που θα ανοίγει τον δρόμο για την εκταμίευση των δανείων κάθε φορά που οι τράπεζες θα συμβασιοποιούν έργα. 
Οι τράπεζες διαβεβαιώνουν ότι μεγάλα ιδιωτικά έργα πρόκειται να ενταχθούν άμεσα, χωρίς ωστόσο να κρύβουν την αγωνία τους για την ικανότητα της οικονομίας να απορροφήσει τα διαθέσιμα κεφάλαια στο προβλεπόμενο χρονικό διάστημα. 

Πρόκειται για 32 δισ. ευρώ, από τα οποία τα 12,7 δισ. ευρώ είναι τα δάνεια του Ταμείου που θα δοθούν αμιγώς για ιδιωτικές επενδύσεις και όχι κεφάλαια κίνησης. Αυτά απαιτούν άλλα 12,7 δισ. ευρώ δανείων ως τραπεζική χρηματοδότηση, αλλά και 6,6 δισ. ευρώ ίδια συμμετοχή από την πλευρά των επιχειρήσεων. 
Στα κεφάλαια που θα εισρεύσουν στη χώρα προστίθενται και άλλα 26,7 δισ. ευρώ μέσω ΕΣΠΑ, καθώς με παράλληλες διαδικασίες με αυτές του υπουργείου Οικονομικών για την ενεργοποίηση του Ταμείου Ανάκαμψης, το υπουργείο Ανάπτυξης προωθεί την υπογραφή με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή του πλαισίου συνεργασίας για την εκκίνηση του ΕΣΠΑ (2021 – 2027) εντός του Σεπτεμβρίου.


Πηγή: Καθημερινή