Την άμεση ανάγκη αναδιάρθρωσης του ιδιωτικού χρέους, που έχει αγγίξει το αστρονομικό ποσό των 253 δισ. ευρώ, επισημαίνουν έγκυροι χρηματοοικονομικοί παράγοντες, υποστηρίζοντας με σοβαρά επιχειρήματα πως το χρέος των ιδιωτών αποτελεί ουσιαστικό εμπόδιο στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και στην ανάπτυξη.
Αυτός φαίνεται να είναι και ο στόχος της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, που σκοπεύει να συμβάλει με κάθε τρόπο προς την παραπάνω κατεύθυνση, πολλώ δε μάλλον που τα υψηλά επιτόκια χτυπούν καμπανάκι για την πιθανότητα διεύρυνσης του χρέους αυτού.
Μένοντας στο κομμάτι που αφορά τις τράπεζες και τους servicers καθίσταται φανερό πως τα 100 δισ. ευρώ κόκκινα δάνεια παραμένουν εκεί και δεν… διακτινίστηκαν, παρά το γεγονός πως οι τράπεζες «καθάρισαν τους ισολογισμούς τους».
Τούτο σημαίνει πως κάποιοι ιδιώτες και κάποιες επιχειρήσεις βαρύνονται ακόμη με αυτά τα 100 δισ. ευρώ που καλούνται να τα αποπληρώσουν.
Και εάν δεν επιτευχθεί αναδιάρθρωση αυτού του τμήματος του ιδιωτικού χρέους, πολύ δύσκολα επί της ουσίας θα καταστεί εφικτό να χρηματοδοτηθεί η καινούργια επιχειρηματικότητα. Και αυτό όχι γιατί οι τράπεζες δεν έχουν ρευστότητα για να χρηματοδοτήσουν -τουναντίον-, αλλά γιατί το παραπάνω τεράστιο βάρος αποτελεί από μόνο του τροχοπέδη στην πιστωτική επέκταση αφού εκλείπουν οι δανειολήπτες, ενώ οι υπερχρεωμένες επιχειρήσεις στρεβλώνουν με τη δραστηριότητά τους την αγορά.
Συγχρόνως η καινούργια, ενεργειακή αυτή τη φορά, κρίση μπορεί να δημιουργήσει μια νέα ζοφερή πραγματικότητα με νέα χρέη.

Πηγή: Ναυτεμπορική