Πολιτική Cookies

1. Τι είναι τα cookies;
Τα cookies είναι μικρά αρχεία που εγκαθίστανται στον υπολογιστή ή άλλη συσκευή όταν επισκέπτεστε μια ιστοσελίδα. Χρησιμοποιούνται για τη λειτουργία της ιστοσελίδας που επισκέπτεστε καθώς και την παροχή πρόσθετης λειτουργικότητας (όπως ταυτοποίηση του χρήστη, απομνημόνευση των προτιμήσεων). 

2. Για ποιο λόγο χρησιμοποιούνται τα cookies στην παρούσα ιστοσελίδα;
Η ιστοσελίδα τοποθετεί μόνον απαραίτητα cookies για τις βασικές λειτουργικότητες της ιστοσελίδας όπως: 
o εμφάνιση ιστοσελίδας και αποθήκευση προτιμήσεων χρήστη (π.χ. επιλογή γλώσσας/ χρωμάτων, παρουσίαση αποτελεσμάτων αναζήτησης) 
o ασφάλεια του επισκέπτη,
o κατανομή φορτίου (load balancing). 

3. Πώς μπορώ να διαχειριστώ τα cookies;
Όλοι οι φυλλομετρητές (web browsers)  σας επιτρέπουν να διαχειριστείτε τα cookies προκειμένου είτε να διαγράψετε τα cookies μόλις ολοκληρώσετε την επίσκεψή σας στην ιστοσελίδα ή να ορίσετε τις προτιμήσεις σας όσον αφορά στη χρήση των cookies πριν ξεκινήσετε την περιήγηση στην ιστοσελίδα. Παρακαλούμε, σημειώστε ότι η διαγραφή ή η απόρριψη των cookies μπορεί να επηρεάσει αρνητικά την εμπειρία χρήσης της ιστοσελίδας (π.χ. κάποια χαρακτηριστικά να μην είναι πλήρως διαθέσιμα). Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες για το φυλλομετρητή σας στους κάτωθι συνδέσμους:
• Google Chrome 
• Microsoft Edge
• Microsoft Internet Explorer
• Mozilla Firefox
• Apple Safari (Mac OS)
• Apple Safari (iPhone, iPad)
• Opera
Αν επιθυμείτε να απενεργοποιήσετε τα Google Analytics συνολικά, για κάθε σελίδα που επισκέπτεστε και όχι μόνον την παρούσα, επισκεφτείτε τη σχετική σελίδα.

4. Πού μπορώ να μάθω περισσότερα για τα cookies;
Αναλυτικές πληροφορίες για τη χρήση των cookies, καθώς και του τρόπου αποκλεισμού ή περιορισμού τους μπορείτε να βρείτε στις ιστοσελίδες:
- https://cookiepedia.co.uk/all-about-cookies
- http://www.allaboutcookies.org/
- https://www.aboutcookies.org/

5. Ενδέχεται να αλλάξει η παρούσα πολιτική;
Η παρούσα πολιτική δύναται να τροποποιηθεί οποιαδήποτε στιγμή και ισχύουσα θεωρείται πάντοτε η πιο πρόσφατη τροποποίηση. Σας προτείνουμε να ανατρέχετε τακτικά στην παρούσα σελίδα, η οποία τέθηκε σε ισχύ στις 25/05/2018. 

Σημείωση
H ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕΠΕΥ ουδεμία ευθύνη φέρει για τις παραπομπές από την παρούσα πολιτική σε εξωτερικές ιστοσελίδες, για το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες αυτών, το οποίο δεν ελέγχει ούτε υιοθετεί, και οιαδήποτε ζημία προκύψει από τη χρήση τους, καθώς ο επισκέπτης έχει πρόσβαση σε αυτές με δική του ευθύνη.

ΌΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΑ

Με την είσοδό σας στις ιστοσελίδες μας αυτομάτως συμφωνείτε να πειθαρχείτε με τους νόμους,  τις θεσμικές διατάξεις και όποιες νομικές ρυθμίσεις αφορούν τη χρήση αυτών και όποιες συναλλαγές μέσω αυτών.Τα σχόλια και οι όποιες προτάσεις σας, που αφορούν τις ιστοσελίδες μας και τα προϊόντα που διαθέτουμε είναι ευπρόσδεκτα. Η εταιρία μας στην περίπτωση αυτή δεν είναι υποχρεωμένη να υιοθετήσει όποια πρόταση ή ιδέα εσείς αποστείλετε. Διατηρεί όμως το δικαίωμα να αξιοποιήσει ό,τι σχόλια, προτάσεις, ιδέες εσείς αποστείλετε, για όποιο σκοπό αυτή κρίνει σκόπιμο.Οι πληροφορίες που παρέχονται από το site της ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕΠΕΥ σκοπεύουν στη γενική πληροφόρηση των χρηστών του και δεν αποτελούν επενδυτική συμβουλή. Ο χρήστης του site αναλαμβάνει μόνος του την ευθύνη της διαμόρφωσης απόφασης για επένδυση σε μία συγκεκριμένη αξία, συνεκτιμώντας τις προοπτικές της και το κατά πόσο αυτή εξυπηρετεί τους επενδυτικούς του στόχους και αρμόζει στις επενδυτικές του αρχές.Οι πληροφορίες που περιέχονται στο site της  ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕΠΕΥ έχουν ελεγχθεί ως προς την ποιότητά τους και θεωρούνται αξιόπιστες. Εντούτοις η  ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕΠΕΥ δεν εγγυάται για την ακρίβεια, την καταλληλότητα, τη συνέχεια και την πληρότητα των πληροφοριών αυτών.Εάν ο χρήστης αποκτά μέσω τους site της  ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕΠΕΥ πρόσβαση σε sites τρίτων προσώπων (μέσω links), αποδέχεται ότι η  ΠΕΙΡΑΙΩΣ  ΑΕΠΕΥ ουδεμία ευθύνη φέρει για το περιεχόμενο αυτών των site, το οποίο δεν ελέγχει ούτε υιοθετεί, και τις παρεχόμενες από αυτά υπηρεσίες. Ενδεικτικά, η  ΠΕΙΡΑΙΩΣ  ΑΕΠΕΥ δεν φέρει καμία ευθύνη ούτε έχει υποχρέωση αποζημίωσης του χρήστη για ζημιές που τυχόν υποστεί λόγω ανακρίβειας, ελλείψεων, ακαταλληλότητας και σφαλμάτων των παρεχομένων από τρίτα site πληροφοριών, όπως και λόγω εσφαλμένης λειτουργίας προγραμμάτων που του παρασχέθηκαν μέσω αυτών των site.Η  ΠΕΙΡΑΙΩΣ  ΑΕΠΕΥ δεν φέρει καμία ευθύνη από ζημιές που τυχόν υποστεί ο χρήστης και οποίες οφείλονται σε :

1. καθυστέρηση, λάθος, ανακρίβεια ή παράλειψη των παρεχομένων πληροφοριών 2. απώλεια της επικοινωνίας μεταξύ χρήστη και ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕΠΕΥ 3. διακοπή της ομαλής λειτουργίας της ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕΠΕΥ η οποία οφείλεται σε ανωτέρα βία (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά φυσικές καταστροφές, διακοπές ηλεκτρικού ρεύματος ή τηλεπικοινωνιακής σύνδεσης, πυρκαγιά, απεργία ή στάση εργασίας, διακοπή λειτουργίας του σχετικού τεχνικού εξοπλισμού, εσφαλμένη λειτουργία του σχετικού software, παρεμβάσεις των αρμοδίων αρχών κ.α.) και γενικότερα σε αιτίες που βρίσκονται εκτός του ελέγχου της ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕΠΕΥ. Ο χρήστης του site της ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕΠΕΥ δεν έχει δικαίωμα να αναμεταδίδει ή να μεταπωλεί το περιεχόμενο του site χωρίς την έγγραφη συναίνεση της ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕΠΕΥ. ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ Όλα τα περιεχόμενα αυτού του site, όπως κείμενα, γραφικά, λογότυπα, εικόνες και λογισμικό είναι ιδιοκτησία της ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕΠΕΥ ή των προμηθευτών της και προστατεύονται από τους ελληνικούς και διεθνείς νόμους. Η σύνθεση του site (εννοώντας τη συλλογή, συμφωνία και μοντάρισμα) όλων των περιεχομένων σε αυτό είναι ιδιοκτησία της ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕΠΕΥ και προστατεύεται από τους ελληνικούς και διεθνείς νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Όλο το λογισμικό που χρησιμοποιείται είναι ιδιοκτησία της ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕΠΕΥ και προστατεύεται από τους ελληνικούς και διεθνείς νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Το περιεχόμενο μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως πηγή ενημέρωσης και για τη διενέργεια χρηματοοικονομικών συναλλαγών με βάση τις συμβάσεις μεταξύ των πελατών και της ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕΠΕΥ. Όποια άλλη χρήση, όπως αναπαραγωγή, μεταβολή, διανομή, επίδειξη, επανέκδοση του περιεχομένου διώκεται ποινικά, επιφυλασσομένης της ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕΠΕΥ για την αποκατάσταση κάθε άλλης ζημίας της και παντός εν γένει δικαιώματός της. ΛΟΓΟΤΥΠΑ Το όνομα ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕΠΕΥ, το λογότυπα καθώς και όποια demos, flash και ειδικά κουμπιά υπάρχουν στο site αποτελούν εμπορικά σήματα της ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕΠΕΥ. Όλα τα εμπορικά σήματα είναι ιδιοκτησία της ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕΠΕΥ και δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε συνδυασμό με άλλα προϊόντα και υπηρεσίες σε περίπτωση που δεν υπάρχει σχετική σύμβαση με τη ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕΠΕΥ. Όλα τα υπόλοιπα εμπορικά σήματα-λογότυπα, ονόματα προϊόντων είναι ιδιοκτησίας των αντίστοιχων ιδιοκτητών. ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Οι ιστοσελίδες και όλες οι υπηρεσίες που παρέχονται μέσω του site οργανώνονται και διοικούνται από τα γραφεία της ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕΠΕΥ στην Αθήνα. Οι νόμοι που διέπουν όλους τους όρους και υποχρεώσεις είναι οι νόμοι του ελληνικού κράτους και για όποια διαφορά υπεύθυνα είναι τα δικαστήρια Αθηνών. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ Το Internet δεν είναι ασφαλές περιβάλλον και, μολονότι η ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕΠΕΥ χρησιμοποιεί λογισμικό κατά των ιών Η/Υ, δεν εγγυάται ότι οι λειτουργίες της ιστοσελίδας θα είναι αδιάλειπτες ή απαλλαγμένες από κάθε είδους σφάλματα και ιούς και δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε απώλεια δεδομένων ή άλλη ζημία του χρήστη ή τρίτων, οφειλόμενη είτε σε χρήση/αντιγραφή/φόρτωση (download) είτε σε αλλοίωση ή μόλυνση με ιούς ή άλλες μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε αρχεία και πληροφορίες που διατίθενται μέσω της ιστοσελίδας. Ο χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την προστασία του συστήματός του από ιούς. ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΧΡΗΣΤΩΝ Οι χρήστες της ιστοσελίδας οφείλουν να συμμορφώνονται με τους κανόνες και τις διατάξεις του Ελληνικού, Ευρωπαϊκού και Διεθνούς Δικαίου και τη σχετική νομοθεσία που διέπει τις τηλεπικοινωνίες και να απέχουν από κάθε παράνομη και καταχρηστική συμπεριφορά κατά τη χρήση αυτής και σε σχέση με αυτήν, καθώς και από την υιοθέτηση πρακτικών αθέμιτου ανταγωνισμού και άλλων παράνομων πρακτικών. Ο χρήστης της ιστοσελίδας ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία προκληθεί στο διαδικτυακό τόπο της ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕΠΕΥ, αναγόμενη στη κακή ή αθέμιτη χρήση της ιστοσελίδας και των υπηρεσιών που προσφέρονται μέσω αυτής. Σε περίπτωση κατά την οποία η ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕΠΕΥ εμπλακεί σε οποιονδήποτε δικαστικό αγώνα ή κληθεί να καταβάλει οποιουδήποτε είδους αποζημίωση που οφείλεται στην παράβαση των υποχρεώσεων του χρήστη που προβλέπονται στους παρόντες όρους, ο χρήστης θα οφείλει να αποζημιώσει την ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕΠΕΥ εκ του λόγου αυτού. Εφόσον για την πρόσβαση σε συγκεκριμένες πληροφορίες απαιτηθεί η χρήση κωδικού ασφαλείας (PIN) που χορηγείται από την ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕΠΕΥ, έκαστος εκ των χρηστών είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την εξασφάλιση του απορρήτου των κωδικών του και φέρει ο ίδιος αποκλειστικά τον κίνδυνο ζημίας δικής του ή της ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕΠΕΥ από πρόσβαση τρίτου με οποιονδήποτε τρόπο στους κωδικούς του. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Η ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕΠΕΥ διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί οποτεδήποτε, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση των χρηστών, τους παρόντες όρους χρήσης και το περιεχόμενο της ιστοσελίδας με μόνη την ανακοίνωσή τους μέσω αυτής, οι δε χρήστες οφείλουν κάθε φορά να ελέγχουν για ενδεχόμενες αλλαγές και εφόσον εξακολουθούν να κάνουν χρήση της ιστοσελίδας θα τεκμαίρεται ότι έχουν αποδεχθεί τις τροποποιήσεις.