Ενημέρωση Συναλλασσόμενων - Υποβολή Παραπόνου

Στην ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕΠΕΥ επιδιώκουμε να διατηρούμε το επίπεδο των παρεχόμενων υπηρεσιών υψηλό και μεριμνούμε για την προσωποποιημένη και καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση των πελατών μας.

Πώς μπορώ να υποβάλω παράπονο;

Αν, παρόλα αυτά, πιστεύετε ότι κάποια ενέργειά μας, σας έβλαψε ή σας ζημίωσε, μπορείτε να υποβάλετε το παράπονό σας στην ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕΠΕΥ, συμπληρώνοντας το Έντυπο Υποβολής Παραπόνου με έναν από τους παρακάτω τρόπους: 

­   Φυσική Παρουσία  στα γραφεία της ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕΠΕΥ (Σταδίου αρ. 10, 4ος όροφος)

­   Ταχυδρομικώς (Σταδίου 10, 10564 Αθήνα)

­   Μέσω FAX (210 3354170)

­   Μέσω Ε-mail (info@piraeus-sec.gr)

Τί πρέπει να ξέρω για την υποβολή του παραπόνου;

Παρακαλούμε, φροντίστε, ώστε να περιγράφετε το παράπονό σας με ακρίβεια και να μας εξηγείτε με σαφήνεια το πρόβλημα που προέκυψε ή/και τον λόγο, για τον οποίο δυσαρεστηθήκατε.  Μην ξεχάσετε να επισυνάψετε τυχόν δικαιολογητικά έγγραφα που αφορούν την υπόθεση, και να αναφέρετε τα πλήρη προσωπικά σας στοιχεία (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, ΑΦΜ, στοιχεία επικοινωνίας, όπως τηλέφωνο επικοινωνίας, ηλεκτρονική διεύθυνση, διεύθυνση αλληλογραφίας).    

Ποιά διαδικασία ακολουθείται από την ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕΠΕΥ μετά την υποβολή του παραπόνου;

Προσπαθούμε να απαντάμε όσο το δυνατόν γρηγορότερα. Μετά την παραλαβή του παραπόνου, το Τμήμα Παραπόνων πελατών, θα διερευνήσει το θέμα με αντικειμενικότητα.

Αντιμετωπίζουμε τους πελάτες μας ισότιμα. Διαχειριζόμαστε όλα τα παράπονα με ενιαίους κανόνες και διαφανείς διαδικασίες. Θέλουμε να χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης μαζί σας.

Πόσο σύντομα θα έχω απάντηση;

Το παράπονό σας, θα απαντηθεί εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών εφόσον ο παραπονούμενος είναι φυσικό πρόσωπο, ή εντός είκοσι (20) εργάσιμων ημερών εφόσον ο παραπονούμενος είναι Νομικό Πρόσωπο.

Εάν κατά τη διερεύνηση της υπόθεσης ο Υπεύθυνος Παραπόνων εκτιμήσει  ότι το χρονικό διάστημα των δέκα (10) ή των είκοσι (20), ανά περίπτωση, ημερών δεν είναι επαρκές για την επίλυση του θέματος, εντός της ίδιας προθεσμίας θα επικοινωνήσει μαζί σας, είτε τηλεφωνικά είτε μέσω  επιστολής με την οποία θα  βεβαιώνει τη λήψη του παραπόνου σας, προσδιορίζοντας συγχρόνως τον εκτιμώμενο χρόνο απάντησης.

Και αν η απάντηση της ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕΠΕΥ δεν με ικανοποιήσει;

Εάν, παρόλα αυτά , η απάντηση που θα λάβετε από την  ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕΠΕΥ δεν σας ικανοποιήσει, μπορείτε να απευθυνθείτε για την εξωδικαστική διευθέτηση της διαφοράς σε οποιαδήποτε Αρχή π.χ. Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ΝΠΔΔ (Κολοκοτρώνη 1 & Σταδίου, 10562 Αθήνα, Τηλεφωνικό κέντρο: 210 3377100, FAX: 210 3377108, www.hcmc.gr).

Επισήμανση για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα:

Η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, που πραγματοποιείται με σκοπό τη διερεύνηση και επίλυση του παραπόνου που υποβάλετε, γίνεται σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον Ευρωπαϊκό και εθνικό νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο. Για να ενημερωθείτε αναλυτικά για τους όρους επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα εκ μέρους της ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕΠΕΥ, σας καλούμε να ανατρέξετε στο έντυπο με τίτλο «Ενημέρωση για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (GDPR)» σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων  που είναι διαθέσιμο στα γραφεία της ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕΠΕΥ και αναρτημένο στην ιστοσελίδα της  www.piraeus-sec.gr.

Έντυπο Υποβολής Παραπόνου