Πολιτική Απορρήτου ιστοτόπου

[www.piraeus-sec.gr]

Η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι σημαντική για εμάς. Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου (εφεξής η «Πολιτική») αφορά τις προϋποθέσεις συλλογής, αποθήκευσης και χρήσης των προσωπικών σας στοιχείων όταν επισκέπτεστε, εγγράφεστε ή χρησιμοποιείτε τον ιστότοπο http://www.piraeus-sec.gr/ , υπό την προϋπόθεση ότι είστε φυσικό πρόσωπο. Για οποιαδήποτε απορία, παρακαλείσθε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

Υπεύθυνος επεξεργασίας είναι η ανώνυμη εταιρεία παροχής επενδυτικών υπηρεσιών με την επωνυμία «ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕΠΕΥ» (εφεξής: η «Εταιρεία») που εδρεύει στην Αθήνα (οδός Σταδίου αρ.10, T.K.: 10564), με Α.Φ.Μ.: 094285013, Δ.Ο.Υ.: ΦΑΕ Αθηνών, Γ.Ε.Μ.Η. 1320701000 και δ/νση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email): info@piraeus-sec.gr.

Εάν επιθυμείτε να επικοινωνήσετε για κάθε ζήτημα σχετικό με την επεξεργασία των Δεδομένων σας και την άσκηση των δικαιωμάτων σας, μπορείτε να απευθύνεστε στον Υπεύθυνο Προστασίας δεδομένων (DPO) της Εταιρείας στο τηλέφωνο 210 3354100 ή στη Δ/νση: Σταδίου 10, Τ.Κ. 10564, Αθήνα ή στη δ/νση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) dpo@piraeus-sec.gr .

1. Λίγα λόγια για το τον ιστότοπο

Ο ιστότοπος http://www.piraeus-sec.gr/ αποτελεί τον δικτυακό τόπο της εταιρείας ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕΠΕΥ (εφεξής ο «Ιστότοπος»).

Τα προσωπικά δεδομένα που μας παρέχετε κατά την πλοήγηση σας στον Ιστότοπο ή την αίτησή σας ως επενδυτή στις υπηρεσίες μας αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας και θα φυλάσσονται σε αρχείο υπ' ευθύνη της Εταιρείας.

2. Τι είναι τα προσωπικά δεδομένα;

Ο όρος «προσωπικά δεδομένα», όπως χρησιμοποιείται στην παρούσα Πολιτική, αναφέρεται σε πληροφορίες φυσικών προσώπων είτε ιδιωτών είτε επαγγελματιών, όπως ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, στοιχεία ταυτότητας ή διαβατηρίου, ταχυδρομική διεύθυνση, ηλεκτρονική διεύθυνση, τηλέφωνο επικοινωνίας, στοιχεία πιστωτικών καρτών κ.ά., οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να προσδιορίσουν την ταυτότητα ενός επισκέπτη του Ιστότοπου, εφεξής τα «Προσωπικά Δεδομένα» ή «Δεδομένα».

3. Τι είναι η  Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων;

Ως επεξεργασία νοείται η συλλογή, καταχώρηση, οργάνωση,  αποθήκευση, προσαρμογή, μεταβολή, ανάκτηση, αναζήτηση πληροφοριών, χρήση,  διαβίβαση σε τρίτους, διάδοση, συσχέτιση, συνδυασμός, περιορισμός, διαγραφή και  καταστροφή των Προσωπικών Δεδομένων των φυσικών προσώπων.

4. Ποια Δεδομένα σας συλλέγουμε;

Α) Κατά την επίσκεψη, αλληλεπίδραση και πλοήγηση σας στον Ιστότοπό μας: Συλλέγουμε τα προσωπικά σας δεδομένα που επιλέγετε μόνοι σας να μας παρέχετε κατά την περιήγησή σας (π.χ. συμπληρώνοντας τη φόρμα επικοινωνίας του Ιστοτόπου μας).

Ενδεικτικά τέτοια προσωπικά δεδομένα είναι: όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο, πελατειακή σχέση με την Εταιρεία, τηλέφωνο (σταθερό – κινητό), ιδιότητα (ιδιώτης – επιχείρηση) και εν γένει δεδομένα και πληροφορίες που αναφέρονται στο μήνυμά του χρήστη/ επισκέπτη προς την Εταιρεία.

Επίσης, μπορεί να τεθούν σε επεξεργασία και τυχόν δεδομένα σας που συλλέγονται από τους ιχνηλάτες, γνωστότερα ως cookies, που έχετε επιτρέψει δια της συγκατάθεσης σας να χρησιμοποιηθούν («Προαιρετικά cookies»), τα οποία αναφέρονται αναλυτικά στην Πολιτική Cookies εδώ

Β) Κατά την ηλεκτρονική αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τα προϊόντα και υπηρεσίες της Εταιρείας («Αίτηση Επενδυτή» ή «Αίτηση Υπηρεσιών» ): Έχουμε τη δυνατότητα να συλλέγουμε διάφορες πληροφορίες, όπως: όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο, υπηκοότητα, Α.Δ.Τ., Α.Φ.Μ., Δ.Ο.Υ., πελατειακή σχέση με την ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕΠΕΥ, ιδιότητα (ιδιώτης – επιχείρηση), δεδομένα επαγγελματικής κατάστασης (επάγγελμα), ταχυδρομική διεύθυνση, Τ.Κ., πόλη, τηλέφωνο (σταθερό – κινητό), διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (E-mail), κωδικό πελάτη, ενδιαφέροντα επενδυτή κατά την αίτηση εγγραφής του στην υπηρεσία, εν γένει ενδιαφέροντα κατά την αίτηση υπηρεσιών, πληροφορίες για το αν είστε νέος πελάτης και αν έχετε λογαριασμό στο σύστημα των άυλων τίτλων.

5. Επεξεργαζόμαστε Δεδομένα ανηλίκων;

Αντιλαμβανόμενοι τη σημασία της προστασίας των προσωπικών δεδομένων των ανήλικων φυσικών προσώπων, δεν επεξεργαζόμαστε, εν γένει, δεδομένα που αφορούν παιδιά κάτω των 18 ετών καθώς οι υπηρεσίες του Ιστοτόπου μας δεν απευθύνονται σε αυτά. Εάν διαπιστώσουμε ότι έχουμε συλλέξει Δεδομένα παιδιού κάτω των 18 ετών, χωρίς να υφίσταται νομική βάση προς αυτό, θα προβούμε στην άμεση διαγραφή των δεδομένων. Κατά τα λοιπά, εφαρμόζονται και για τους ανηλίκους τα όσα αναφέρονται στα κεφάλαια 6 και 7 του παρόντος κειμένου ενημέρωσης.

6. Για ποιο σκοπό επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας;

Συλλέγουμε τα Δεδομένα σας αποκλειστικά για τους σκοπούς των παρεχόμενων, από την Εταιρεία μας υπηρεσιών, καθώς και για την εν γένει ομαλή λειτουργία του ιστότοπου http://www.piraeus-sec.gr/και ιδίως για:

α) την ικανοποίηση της αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τα προϊόντα και υπηρεσίες της Εταιρείας,

β) την παρακολούθηση της επισκεψιμότητας του Ιστότοπου,

γ) την μεταξύ ημών επικοινωνία στα στοιχεία που παρέχετε μέσω της φόρμας επικοινωνίας,

δ) τη συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις που επιβάλλονται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, και

ε) την εξασφάλιση της ασφάλειας πληροφοριών του Ιστοτόπου.

7. Ποια είναι η νομική βάση επεξεργασίας των Δεδομένων σας από την Εταιρεία;

Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών/ επισκεπτών του Ιστότοπου γίνεται είτε στα πλαίσια των προσφερόμενων υπηρεσιών είτε στηρίζεται στη συγκατάθεση του ίδιου του χρήστη. Συγκεκριμένα:

Α) Για την ικανοποίηση της αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τα προϊόντα και υπηρεσίες της Εταιρείας (σκοπός «α»), η επεξεργασία διενεργείται επειδή είναι απαραίτητη για την εκ μέρους σας λήψη της υπηρεσίας.

Β) Για την επικοινωνία μαζί σας για ζητήματα για τα οποία χρησιμοποιήσατε την φόρμα επικοινωνίας (σκοπός «γ») και την εξασφάλιση της ασφάλειας πληροφοριών του Ιστοτόπου (σκοπός «ε»), η νομική βάση της επεξεργασίας είναι η επιδίωξη εννόμων συμφερόντων της Εταιρείας. Πιο συγκεκριμένα, με την επεξεργασία «γ» επιδιώκεται η τήρηση των αποτελεσματικών γραμμών επικοινωνίας με τους πελάτες και τους συνεργάτες μας και την αύξηση του επιπέδου ικανοποίησης των πελατών και συνεργατών μας, και η επεξεργασία «ε» επιδιώκει την εξασφάλιση των δεδομένων και της πνευματικής ιδιοκτησίας τόσο της Εταιρείας όσο και των επισκεπτών του Ιστοτόπου μας.

Γ) Για τη χρήση μη τεχνικώς απαραίτητων ιχνηλατών («Cookies») [π.χ. για την παρακολούθηση της επισκεψιμότητας (σκοπός «β»)]  το σύννομο της επεξεργασίας τους στηρίζεται στην εκ μέρους σας παροχή συγκατάθεσης. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Πολιτική Cookies δείτε εδώ

8. Ποιοι είναι οι αποδέκτες των Δεδομένων σας;

Αποδέκτες των δεδομένων σας είναι κατά κανόνα το απαραίτητο, σε κάθε περίπτωση, προσωπικό της Εταιρείας, το οποίο έχει λάβει τη δέουσα ενημέρωση για την ασφαλή επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.

Επιπροσθέτως, αποδέκτες των δεδομένων σας δύνανται, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, να είναι:

-          Εποπτικές, ελεγκτικές, ανεξάρτητες, δικαστικές, δημόσιες ή/και λοιπές αρχές και φορείς, καθώς και φορείς επίλυσης διαφορών στο πλαίσιο των εκ του νόμου αρμοδιοτήτων, καθηκόντων και εξουσιών τους όταν η διαβίβαση σε αυτές απαιτείται από τον νόμο ή προβλέπεται από αυτόν.

-          Δικηγόροι, δικηγορικές εταιρείες, δικαστικοί επιμελητές, εμπειρογνώμονες, πραγματογνώμονες, πάροχοι συμβουλευτικών υπηρεσιών σε οποιαδήποτε περίπτωση δικαστικών ενεργειών και άσκησης των αρμοδιοτήτων τους στα πλαίσια διασφάλισης των δικαιωμάτων και των συμφερόντων μας.

9. Στέλνουμε τα Δεδομένα σας εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης;

Δεν στέλνουμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα σε τρίτες χώρες ή διεθνείς οργανισμούς εκτός Ελλάδος. Τα Προσωπικά σας Δεδομένα αποτελούν αντικείμενο αποθήκευσης και επεξεργασίας μόνο εντός Ελλάδας.

1. Πότε διαγράφουμε τα Δεδομένα σας;

Διαγράφουμε τα Δεδομένα που συλλέγονται μέσω του Ιστοτόπου και συγκεκριμένα μέσω της φόρμας επικοινωνίας ή της ηλεκτρονικής αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τα προϊόντα και υπηρεσίες της Εταιρείας εντός διαστήματος ενός (1) έτους από τη λήψη της σχετικής επικοινωνίας.

Τα Δεδομένα που συλλέγουν τα Cookies, τα διαγράφουμε σύμφωνα με την Πολιτική Cookies

11. Είναι ασφαλή τα Δεδομένα σας;

Δεσμευόμαστε να διαφυλάσσουμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα. Έχουμε λάβει κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια και την προστασία των Δεδομένων σας από κάθε μορφής τυχαία ή αθέμιτη επεξεργασία. Τα εν λόγω μέτρα επανεξετάζονται και τροποποιούνται όταν κρίνεται απαραίτητο.

12. Ποια είναι τα δικαιώματα σας;

Έχετε δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά σας δεδομένα.

Αυτό σημαίνει ότι έχετε το δικαίωμα να ενημερωθείτε από εμάς εάν επεξεργαζόμαστε Δεδομένα σας. Αν επεξεργαζόμαστε Δεδομένα σας μπορείτε να ζητήσετε να ενημερωθείτε για τον σκοπό της επεξεργασίας, το είδος των Δεδομένων σας που τηρούμε, σε ποιους τα δίνουμε, πόσο διάστημα τα αποθηκεύουμε, αν γίνεται αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων, αλλά και για τα λοιπά δικαιώματα σας, όπως διόρθωσης, διαγραφής δεδομένων, περιορισμού της επεξεργασίας και υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Έχετε δικαίωμα διόρθωσης ανακριβών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Αν διαπιστώσετε ότι υφίσταται λάθος στα Δεδομένα σας μπορείτε να μας υποβάλλετε αίτηση για να τα διορθώσουμε (π.χ. διόρθωση ονόματος ή ενημέρωση αλλαγής τηλεφωνικού αριθμού).

Έχετε δικαίωμα διαγραφής/δικαίωμα στη λήθη.

Μπορείτε να μας ζητήσετε να διαγράψουμε τα δεδομένα σας αν δεν είναι απαραίτητα πλέον για τους ως άνω αναφερόμενους σκοπούς επεξεργασίας ή επιθυμείτε να ανακαλέσετε την συγκατάθεσή σας στην περίπτωση που αυτή χρησιμοποιείται ως νομική βάση της επεξεργασίας.

Έχετε δικαίωμα φορητότητας των Δεδομένων σας.

Μπορείτε να μας ζητήσετε να λάβετε σε αναγνώσιμη μορφή τα Δεδομένα που έχετε παράσχει ή να μας ζητήσετε να τα διαβιβάσουμε σε άλλο υπεύθυνο επεξεργασίας, όταν η επεξεργασία βασίζεται στην συγκατάθεσή σας ή είναι απαραίτητη για την εκτέλεση μεταξύ μας σύμβασης.

Έχετε δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας.

Μπορείτε να μας ζητήσετε να περιορίσουμε την επεξεργασία των Δεδομένων σας για όσο χρόνο εκκρεμεί η εξέταση των αντιρρήσεων σας ως προς την επεξεργασία ή αν μέρος της επεξεργασίας δεν απαιτείται πλέον για την εκπλήρωση των σκοπών συλλογής των δεδομένων σας.

Έχετε δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία των Δεδομένων σας.

Μπορείτε να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των Δεδομένων σας, όταν αυτή τελείται στα πλαίσια επιδίωξης των εννόμων συμφερόντων μας, και εμείς θα σταματήσουμε την επεξεργασία των Δεδομένων σας, αν δεν υφίστανται άλλοι επιτακτικοί και νόμιμοι λόγοι που υπερισχύουν έναντι του δικαιώματος σας.

Δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσής σας

Στις περιπτώσεις που η επεξεργασία των δεδομένων σας, για κάποιον συγκεκριμένο σκοπό, βασίζεται στην προηγούμενη, εκ μέρους σας, παροχή συγκατάθεσης προς την επεξεργασία, έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε την συγκατάθεσή σας με αποτέλεσμα η επεξεργασία να μην συνεχιστεί μελλοντικά.

13. Πώς μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματα σας;

Για να ασκήσετε τα δικαιώματα σας μπορείτε να μας στείλετε σχετικό Αίτημα είτε στην ταχυδρομική διεύθυνση της Εταιρείας (Σταδίου 10, 10564 Αθήνα), είτε στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (dpo@piraeus-sec.gr ) με τίτλο «Άσκηση δικαιώματος πρόσβασης/ διόρθωσης/ διαγραφής/ φορητότητας/ περιορισμού/ εναντίωσης», με περιγραφή του Αιτήματος σας και εμείς θα φροντίσουμε να το εξετάσουμε και να σας απαντήσουμε το συντομότερο δυνατό.

14. Πότε απαντάμε στα Αιτήματα σας;

Απαντάμε στα Αιτήματά σας δωρεάν χωρίς καθυστέρηση, και σε κάθε περίπτωση εντός (1) ενός μηνός από τότε που θα λάβουμε το αίτημα σας. Αν, όμως, το Αίτημα σας είναι πολύπλοκο ή υπάρχει μεγάλος αριθμός Αιτημάτων σας θα σας ενημερώσουμε εντός του μήνα αν χρειαστεί να λάβουμε παράταση άλλων (2) δύο μηνών εντός των οποίων θα σας απαντήσουμε.

Αν τα Αιτήματα σας είναι προδήλως αβάσιμα ή υπερβολικά ιδίως λόγω του επαναλαμβανόμενου χαρακτήρα τους, η Εταιρεία μπορεί να επιβάλει την καταβολή εύλογου τέλους, λαμβάνοντας υπόψη τα διοικητικά έξοδα για την παροχή της ενημέρωσης ή την εκτέλεση της ζητούμενης ενέργειας ή να αρνηθεί να δώσει συνέχεια στο Αίτημα.

15. Δικαίωμα καταγγελίας

Στην περίπτωση που θεωρείτε πως: α) δεν ικανοποιήθηκε επαρκώς και νομίμως κάποιο αίτημά σας ή β) το δικαίωμα στην προστασία των προσωπικών σας δεδομένων προσβάλλεται από κάποια επεξεργασία που πραγματοποιούμε, έχετε δικαίωμα να υποβάλλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ταχυδρομική δ/νση Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, https://www.dpa.gr/, τηλ. 210 6475600, e-mail: contact@dpa.gr).

16. Κάνουμε χρήση αυτοματοποιημένης λήψης αποφάσεων/ περιλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ κατά την επεξεργασία των Δεδομένων σας;

Δεν λαμβάνουμε αποφάσεις, ούτε προβαίνουμε σε κατάρτιση προφίλ, βάσει αυτοματοποιημένης επεξεργασίας των Δεδομένων σας.

Γίνεται χρήση «cookies» στον ιστότοπό μας http://www.piraeus-sec.gr/, πάντοτε μετά από ενημέρωση και συγκατάθεση σας.

17. Πώς θα ενημερωθείτε για τυχόν τροποποιήσεις της παρούσας Πολιτικής;

Θα ενημερώνουμε την παρούσα Πολιτική όποτε αυτό είναι αναγκαίο. Εάν υπάρχουν σημαντικές αλλαγές στην Πολιτική ή στον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας, θα σας ειδοποιούμε είτε δημοσιεύοντας μια ειδοποίηση σε εμφανές σημείο προτού οι αλλαγές τεθούν σε ισχύ είτε με κάθε άλλο πρόσφορο τρόπο. Σας ενθαρρύνουμε να διαβάζετε ανά τακτά διαστήματα την παρούσα Πολιτική για να γνωρίζετε πώς προστατεύονται τα Δεδομένα σας.

Τελευταία Αναθεώρηση: 14/04/2022