Σημείο Αναφοράς για θεσμικούς επενδυτές από την Ελλάδα και το εξωτερικό


Σήμερα, η ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.Π.Ε.Υ. έχει πλέον καθιερωθεί ως μια από τις πιο σίγουρες επιλογές των θεσμικών επενδυτών, από την Ελλάδα και τον κόσμο, για την ενημέρωση αλλά και τις συναλλαγές τους στο ελληνικό χρηματιστήριο. Με την εμπειρία, την υψηλή εξειδίκευση των στελεχών της και τη χρήση προηγμένων τεχνολογικά εργαλείων στη διενέργεια συναλλαγών, εξασφαλίζει μια σειρά πλεονεκτημάτων, όπως:

>   συνεχή ενημέρωση για τις εξελίξεις στην ελληνική οικονομία

>   road shows: οργάνωση συνεδρίων και παρουσιάσεων Ελληνικών εταιρειών σε θεσμικούς επενδυτές στο εξωτερικό
 
>   reverse road shows: συναντήσεις ξένων επενδυτών με το top management Ελληνικών εταιρειών στην Ελλάδα