Αναπτύσσοντας την παρουσία της στο χάρτη της παγκόσμιας αγοράς παραγώγων

Με παρουσία από το 2003 και αποτελώντας εκτελεστικό μέλος του μεγαλύτερου ευρωπαϊκού χρηματιστηρίου Παραγώγων (Eurex) από το Σεπτέμβριο 2009, η ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.Π.Ε.Υ. καλύπτει την πλειοψηφία των σημαντικότερων αγορών του πλανήτη και διενεργώντας πράξεις μέσω στρατηγικού παρόχου στα μεγαλύτερα Χρηματιστήρια Παραγώγων του εξωτερικού, όπως Eurex, CME Group, Euronext, ICE. Οι πράξεις που εξυπηρετούνται είναι αναλυτικά:

>   Σε Παράγωγα επί Δεικτών.

>   Σε Παράγωγα επί Μετοχών.

>   Σε Παράγωγα επί Επιτοκίων.

>   Σε Παράγωγα επί Συναλλαγματικών Ισοτιμιών.

>   Σε Παράγωγα επί Αγροτικών Προϊόντων.

>   Σε Παράγωγα επί Βιομηχανικών Μετάλλων.

>   Σε Παράγωγα επί Πολύτιμων Μετάλλων.
 
>   Σε Παράγωγα επί Ενεργειακών Προϊόντων.

Με σκοπό την καλύτερη και την πιο συνεπή εξυπηρέτηση των επενδυτών, το Τμήμα Διεθνών Παραγώγων της ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.Π.Ε.Υ. λειτουργεί και στις ελληνικές αργίες από τις 09:00 έως τις 23:15 με την προϋπόθεση ότι τουλάχιστον ένα χρηματιστήριο παραγώγων λειτουργεί κανονικά.