Την ολοκλήρωση της εξαγοράς του 52,7%της θυγατρικής της, της Coca-Cola Bottling Company of Egypt SAE (CCBCE ) από την MAC Beverages Limited (MBL) ανακοίνωσε η Coca-Cola HBC Holdings BV (CCH Holdings) έναντι 304 εκατ. δολαρίων.
Ένα επιπλέον ποσό κέρδους μπορεί να καταβληθεί με βάση τις οικονομικές επιδόσεις της CCBCE το 2021, όπως ανακοίνωσε η εταιρεία.
Ο κ. Abdul Galil Besher, ο σημερινός εκτελεστικός πρόεδρος της CCBCE, θα παραμείνει ως μη εκτελεστικός πρόεδρος της CCBCE. Η συναλλαγή με την MBL περιλαμβάνει επίσης την πιθανή απόκτηση από την CCH Holdings, στην ίδια τιμή ανά μετοχή που θα καταβληθεί στην MBL, ενός επιπλέον μεριδίου περίπου 2,8% από ορισμένους άλλους μετόχους μειοψηφίας, με βάση μελλοντικές συμφωνίες.
Επιπλέον, ένα μετατρέψιμο δάνειο που εκδόθηκε σε θυγατρική της The Coca-Cola Company (ο "Πωλητής TCCC") από την CCBCE, μετατρέψιμο σε νέες μετοχές CCBCE, μεταβιβάστηκε στην CCH Holdings έναντι τιμήματος μετρητών περίπου 22 εκατ. δολ.
Η ολοκλήρωση της εξαγοράς από την CCH Holdings του 42% περίπου της CCBCE από τον πωλητή TCCC, η οποία ανακοινώθηκε στις 12 Αυγούστου 2021, αναμένεται να πραγματοποιηθεί αργότερα αυτόν τον μήνα, ανεβάζοντας τη συνολική ιδιοκτησία της CCH Holdings στην CCBCE στο 94,7%.
Η εξαγορά δίνει στην Coca-Cola HBC πρόσβαση στη δεύτερη μεγαλύτερη αγορά μη αλκοολούχων έτοιμων προς κατανάλωση ("NARTD") στην Αφρική κατ' όγκο, χτίζοντας στην υφιστάμενη δομή στην Αφρική και αυξάνοντας την έκθεση της Coca-Cola HBC σε γεωγραφικές περιοχές υψηλής ανάπτυξης.

Πηγή: ΗΜΕΡΗΣΙΑ