Στα 5,30 ευρώ ορίστηκε, με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, η τιμή πώλησης των μετοχών της Εθνικής Τράπεζας, καθώς η δημόσια προσφορά καλύφθηκε κατά 8,04 φορές. Υπενθυμίζεται ότι το εύρος τιμών είχε οριστεί στα 5,00-5,44 ευρώ. Τα συνολικά έσοδα του ΤΧΣ από την προσφορά, πριν αφαιρεθούν τα έξοδα, ανέρχονται σε 1.066.557.870,20 ευρώ.
Όπως ανακοίνωσε το ΤΧΣ, από τις προσφερόμενες μετοχές:
(i) 40.247.467 Προσφερόμενες Μετοχές (δηλαδή το 20% του συνόλου των Προσφερόμενων Μετοχών) κατανεμήθηκαν σε επενδυτές που συμμετείχαν στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά. Συγκεκριμένα:
(α) 24.148.480 Προσφερόμενες Μετοχές (δηλαδή το 60% των Προσφερόμενων Μετοχών που διατέθηκαν στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά) κατανεμήθηκαν σε Ιδιώτες Επενδυτές, και
(β) 16.098.987 Προσφερόμενες Μετοχές (δηλαδή το 40% των Προσφερόμενων Μετοχών που διατέθηκαν στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά) κατανεμήθηκαν σε Ειδικούς Επενδυτές.
(ii) 160.989.867 Προσφερόμενες Μετοχές (δηλαδή 80% του συνόλου των Προσφερόμενων Μετοχών) κατανεμήθηκαν σε επενδυτές που συμμετείχαν στη Διεθνή Προσφορά.
Λαμβάνοντας υπόψη μόνο τις έγκυρες εγγραφές, η συνολική ζήτηση που εκφράστηκε στην Προσφορά (δηλαδή αθροιστικά μέσω της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς και της Διεθνούς Προσφοράς) ανήλθε σε 1.617.300.838 Προσφερόμενες Μετοχές, υπερβαίνοντας τις 201.237.334 Προσφερόμενες Μετοχές προς διάθεση μέσω της Προσφοράς (μετά την πλήρη άσκηση του Δικαιώματος Επιλογής Αύξησης Μεγέθους Προσφοράς από το ΤΧΣ), κατά περίπου 8,04 φορές.

Πηγή: Καθημερινή