Υψηλές επιδόσεις και ιστορικά υψηλό ανεκτέλεστο παραγγελιών κατέγραψε η Cenergy Holdings στο εννεάμηνο 2023.
Ειδικότερα οι πωλήσεις ανήλθαν σε 1,17 δισ. ευρώ, 12% υψηλότερες σε σχέση με το αντίστοιχο εννεάμηνο του προηγούμενου έτους (9Μ 2022: 1,05 δισ. ευρώ). Η λειτουργική κερδοφορία βελτιώθηκε σημαντικά με το αναπροσαρμοσμένο EBITDA να διαμορφώνεται στα 145 εκατ. ευρώ για το εννεάμηνο του 2023 (+53% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο). Τα περιθώρια κέρδους για το εννεάμηνο 2023 ξεπέρασαν το 15% λόγω του βελτιωμένου μείγματος προϊόντων και ενεργειακών έργων και στους δύο τομείς. Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων αυξήθηκαν κατά 13% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2022 και ανήλθαν σε 60,1 εκατ. ευρώ (53,1 εκατ. ευρώ στο εννεάμηνο 2022) με τα καθαρά κέρδη μετά απόφόρους να διαμορφώνονται σε 47,2 εκατ. ευρώ (+7% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, 9Μ 2022: 44,1 εκατ. ευρώ).
Το ανεκτέλεστο υπόλοιπο παραγγελιών πέρασε το όριο των 3 δισ. ευρώ στις 30 Σεπτεμβρίου 2023 (από 2,5 δισ. ευρώ στις 30 Ιουνίου και 2 δισ. ευρώ εννέα μήνες νωρίτερα). Συμφωνα με την εισηγμένη η επέκταση της παραγωγικής δυναμικότητας υποβρυχίων καλωδίων συνεχίζεται βάσει προγράμματος, ενώ παράλληλα σχεδιάζονται στοχευμένες επενδύσειςστ στον τομέα των σωλήνων χάλυβα προκειμένου να εξυπηρετηθεί το αυξανόμενο ανεκτέλεστο υπόλοιπο παραγγελιών.

Πηγή: Ναυτεμπορική